Montujeme Autoalarmy.

 

   Cena za montáž autoalarmu je podľa typu auta a autoalarmu

 

- Autoalarmy   -   JEDNOCESTNÉ / DVOJCESTNÉ / GPS / GSM -

 

 

   Autoalarmy   GPS / GSM - sú alarmy, ktoré pri narušení auta posielajú správu na telefón

a lokalizujú auto (GSM) ,alebo posielajú súradnice s  presným určením miesta auta (GPS).

 

    Autoalarmy dvojcestné - sú alarmy ktoré pri narušení auta komunikujú s diaľkovým ovládačom

alarmu a pomocou malej obrazovky na ovládači signalizujú a ukazujú dôvod narušenia auta .

 

     Autoalarmy jednocestné - sú alarmy signalizujúce narušenie zvukovým výstražným tónom.

 

Typ alarmu a čas montáže je potrebné dohodnúť vopred. Alarmy z našej predajne.